De beste stem is een stem op jezelf.

 
_oudsberg.jpg
 
 

Burgers Oudsbergen Samen : iedereen welkom.

Wij, de Burgers Oudsbergen Samen (BOS) zijn een beweging van burgers uit Oudsbergen die streven naar een gemeentebestuur waaraan iedereen kan meewerken en waarin op een transparante en eerlijke manier beslissingen worden genomen.  Beslissingen die het algemeen belang van Oudsbergen dienen en die duurzaam zijn, in de breedste zin van het woord.  Wij baseren ons daarbij op het burgerparticipatiemodel van 'Flatpack Democracy' (Uitklapdemocratie). 

Onze ambitie is om met een kandidatenlijst op te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.  Of dat lukt, hangt volledig van jullie, de Burgers van Oudsbergen af.  Lukt het niet, dan zoeken we andere manieren om met het gemeentebestuur te communiceren.  Om zoveel mogelijk burgers hierbij te betrekken, willen we o.a. Burgercafés en Burgerraden organiseren. En daarnaast denken we ook nog aan tal van andere mogelijkheden : discussies voeren via facebook (zolang die niet haatdragend worden) of een eigen discussieforum ontwikkelen, referenda organiseren, gemeenteraden live streamen, burgers informeren via nieuwsbrieven, enzovoort. 

Ons Burgercafé wordt de plek waar je je mening, je ideeën en je visie op een laagdrempelige en vrolijke manier kan delen.  Waar politiek thuishoort, aan de toog.  Je kan er iedereen aanspreken, respectvol in discussie gaan of gewoon om bijkomende informatie vragen.  Participatie in zijn zuiverste vorm, de essentie van democratie.  En iedereen rekent zijn eigen drankje af : eerlijk duurt het langst.

Daarnaast is er de Burgerraad, een bijeenkomst waar we al die ideeën en voorstellen van de burgercafés bespreken en proberen om te zetten in plannen. Ook hier is elke burger van Oudsbergen welkom en heeft elke aanwezige 1 stem. De beslissingen die hier genomen worden, zullen door onze vertegenwoordigers of verkozen kandidaten voorgelegd worden op de gemeenteraad.  

 

Onze werking

Onze werking

 

BOS wil de gemeenteraad echt democratisch maken.  Voor ons zijn de burgers de baas en de burgemeester hun woordvoerder.  De burgemeester en schepenen voeren uit wat de burgers hebben beslist. Liefst willen we met de gemeenteraad weg uit die kleine raadzaal met zijn ouderwetse vergaderopstelling waar er o zo weinig ruimte is voor de burgers zelf.  

BOS heeft geen lidkaarten, ontvangt geen partijfinanciering van de overheid, volgt geen opgelegde partijlijn en heeft geen programma.  We hebben wel een groep BOSwachters die waken over de waarden en normen van de beweging.  Zij modereren de Burgercafés en -raden en komen tussenbeide als er onoverkomelijke meningsverschillen zijn. 

Vanaf heden gaan wij aktief op zoek naar supporters, vrijwillige medewerkers, BOSwachters, kandidaat raadsleden, kandidaat schepenen en een kandidaat burgemeester. 

Denk eraan : de beste stem is een stem op jezelf !

Uitklapdemocratie (Flatpack Democracy)

Flatpack democracy.jpg

Flatpack Democracy is ontstaan in 2011 in Engeland, in het stadje Frome.  Toen een lokale tuinier, Peter Macfadyen, een simpele vraag stelde aan het lokale bestuur en een belachelijk antwoord terug kreeg, kon hij nog niet beseffen dat dit een hele beweging op gang zou brengen die zich als een olievlek zou uitbreiden. 

Op café, uiteraard op café, waar anders, kwam hij met andere inwoners samen en begonnen ze - tussen pot en pint - te bespreken hoe ze het beleid konden veranderen.  Ze waren het gekibbel tussen de partijen moe, vonden dat het partijsysteem nodige veranderingen tegenwerkte en dus richtten ze maar een burgerbeweging op : the Independents for Frome.

Dankzij hun creatieve manier van denken en doen, kregen ze bij de verkiezingen in 2011 meteen 10 van de 17 zetels.  En door hun positieve en vernieuwende aanpak met complete openheid van bestuur, haalden ze bij de volgende verkiezingen in 2015  zelfs alle 17 zetels binnen ! 

In Frome, een stadje zo groot als pakweg Bree, gonst het de laatste jaren van de bedrijvigheid.  Jonge, hippe en onafhankelijke start-ups in plaats van de multinationale ketens in het winkelstraatbeeld.  Duurzame en sociale projecten zoals ‘the library of things’, ‘the community fridge’, electrisch autodelen, leegstaande kerken die tot kinderspeeltuinen of biobakkerij worden omgevormd, een school waar het vak ‘herstellen van waardevolle spullen’ wordt aangeleerd.  Elke maand vindt de Frome Independent markt plaats, waar marktkramers uit de regio hun lokaal geproduceerde waren trachten te verkopen...  Er komen elke keer duizenden bezoekers op af : de grootste in zijn soort in Engeland.

In het stadhuis hebben ze de raadzaal helemaal opengebroken.  Vergadertafels zijn vervangen door staantafels.  Bij de gemeenteraden is nu iedereen welkom.  Er wordt koffie en thee aangeboden.  De burgemeester en schepenen begeven zich tussen de burgers en de burgers vergaderen mee.  Een heel andere insteek dan wij hier gewend zijn…

Intussen zijn o.a. in andere Engelse steden als Bath, Sutton, Winchester en het eiland (Isle of) White gelijkaardige projecten ontstaan. 

Ook bij ons starten er bewegingen die zich aan Flatpack Democracy willen spiegelen : de Burgerlijst in Antwerpen, Stadsgreep in Gent enz.  En nu dus ook in Oudsbergen.  Daarnaast zijn er nog heel wat burgerparticipatiebewegingen die zich concentreren op 1 thema.  Het mooiste voorbeeld daarvan in België is waarschijnlijk het Antwerpse ‘Ringland’.  Meer info over deze bewegingen bij onze links.

 
 

 

Meewerken ?

 
DSC_0007.jpg