FAQ

 

“Een wat?  Een Burgerbeweging?  Een zoveelste partij zeker!”

Neenee, een beweging, zeker geen partij !  We willen wel proberen een kandidatenlijst te vormen voor de verkiezingen, maar als dat niet lukt, gaan we SAMEN met jullie op zoek naar andere manieren om aan het beleid deel te nemen of minstens onze visies kenbaar te maken.
Het huidige systeem met partijen is vaak gebaseerd op conflict. De partijen zijn concurrenten van elkaar en ze proberen om elkaar de loef af te steken, zeker in verkiezingstijd. De Burgers Oudsbergen Samen, BOS dus, willen dit doorbreken. Alle verschillende opvattingen mogen gehoord worden.  En als het nodig is,  halen we er externe experts bij.  Immers, het is niet omdat je goede dossierkennis hebt en het goed kunt uitleggen, dat je dan ook vanzelf expert bent.
Geen partijbelangen !  Oudsbergse belangen ! Samenwerken is de boodschap !  Iedereen burgemeester !

 

“Oeioei.  Dat gaat dan een tijdje duren vooraleer jullie een beslissing hebben genomen.”

Misschien af en toe.  Maar meer tijd nemen, geeft ook de mogelijkheid om ons goed te informeren en over het onderwerp in kwestie na te denken.  Beter een tragere duurzamere beslissing die door zoveel mogelijk burgers gekend en gedragen is, dan een snelle beslissing die slechts voor enkelen goed is en die vaak maar tot de volgende verkiezingen meegaat.
Uiteindelijk moet ieders doel hetzelfde  zijn : wat er beslist wordt, moet goed zijn voor het algemeen belang van Oudsbergen en de beslissing moet duurzaam zijn.

 

 “BOS is dus geen partij.  Hoe kan je dan meedoen met verkiezingen ?”

Om mee te kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen moet je geen partij zijn. 
Het enige dat je volgens de wet moet doen, is op het juiste moment vòòr de verkiezingen een lijst met kandidaten neerleggen. Er kunnen maximaal 27 personen op de lijst staan in Oudsbergen.  We hebben ons voorgenomen op te komen als we een lijst van minstens 15 kandidaten samengesteld krijgen.  Of dat ook lukt, hangt volledig van jullie af. 
Besef wel : als iedereen aan de kant blijft staan, zal er nooit wat veranderen. Wie niet waagt, niet wint.
Als we niet voldoende kandidaten vinden, is er niets verloren. Er zijn nog andere manieren om met het gemeentebestuur te communiceren.  Ook zonder verkozenen of zonder deel te nemen aan de verkiezingen, kunnen we Burgercafés en Burgerraden organiseren rond bepaalde thema's.  Wat houdt ons tegen ?  Niets. Wij zijn ervan overtuigd dat er in onze mooie gemeente genoeg enthousiastelingen te vinden zijn om de transitie naar een duurzame toekomst te helpen bewerkstelligen.  Of het gemeentebestuur daarvoor open staat en ons daarin volgt, hangt volledig van hen af.

 

“En hoe willen jullie dat gaan bekend maken aan het grote publiek ?   Nog meer folders en andere rotzooi in onze brievenbussen zeker ?”

Uiteraard gaan we ook reclame maken, maar zeker niet zoveel als de politieke partijen.  Daar hebben we de centen niet voor en dat willen we ook niet. We gaan dus moeten proberen creatief en ludiek uit de hoek te komen. We kunnen alleszins alle steun gebruiken.  Je kan over BOS praten met je vrienden en buren.  Je kan jezelf kandidaat stellen op onze lijst of BOSwachter worden.  Maar als je daar net niet genoeg tijd voor hebt, kan je ons ook al heel blij maken met een goed en duurzaam idee.  
Kom naar onze Burgercafés en Burgerraden en werk mee !

 

“Allemaal goed en wel.  Maar wat is dan jullie programma ?”

BOS heeft geen programma, maar wel een manier van werken.
Programma’s zijn bij de meeste partijen een samenraapsel van wat beloftes en vage plannen, waar na de verkiezingen niet veel van in huis komt.  En al zeker niet als je in de oppositie zit of de meerderheid met andere partijen moet delen.  Wel, wij gaan zo’n beloftes niet maken. Ons doel is om, samen met de burgers die dat willen, een duurzaam beleid uit te werken.  Voor ons zijn de burgers de baas van de gemeente en moeten de verkozen vertegenwoordigers uitvoeren wat de burgers beslissen.  
We willen Burgercafés en Burgerraden organiseren om bij de mensen te polsen wat er echt leeft en wat voor hen belangrijk is. Het gaat hier wel niet om persoonlijke belangen, maar de algemene belangen van alle Oudsbergenaren samen.   
Basisdemocratie van onder uit !  Niet alleen tijdens de verkiezingen maar ook en vooral daarna ! 

 

“Waarom zou ik een blanco cheque geven aan een beweging zonder programma ?”

In het huidige partijsysteem geef je juist een blanco cheque.  Na de  verkiezingen heb je niet veel meer te vertellen over hoe en waarvoor jouw belastinggeld zal gebruikt worden.
Bij BOS ben jij het, die samen met alle andere inwoners die dat willen, na de verkiezingen zelf zal bespreken waar en hoeveel belastinggeld ergens naartoe gaat.  En dit met de hulp van onze verkozenen, onze BOSwachters, de ambtenaren van de gemeente, en waar nodig ook externe experts.  Allemaal samen gaan we proberen vorm te geven aan projecten en een langetermijnvisie voor de gemeente.
Je geeft dus geen blanco cheque. Je geeft géén cheque. Je schrijft mee de cheque uit !
 

“Zeg, ik ga om de 6 jaar stemmen en diegene waarop ik gestemd heb, moet het voor mij maar doen.  Ik ga me daar toch allemaal niet mee moeten bezighouden ?”

Is dat dan geen blanco cheque afgeven ?  Wij kunnen en zullen uiteraard niemand verplichten om deel te nemen aan de burgercafés of -raden, maar wéét dat je dan een uitgelezen kans laat liggen om zelf mee het beleid te bepalen.  Het is dat of je nog maar ‘s 6 jaar lang ergeren over allerhande beslissingen die boven je hoofd genomen zijn en waar je totaal geen medezeggenschap in gehad hebt. 

 

“Wat verwachten de Burgers Oudsbergen Samen van de kandidaten en andere Burgers ?”

Natuurlijk is het in eerste instantie de bedoeling dat er burgers op de verkiezingslijst komen.  Onze ambitie is om er ook enkelen verkozen te krijgen.
Ons systeem van uitklapdemocratie vraagt wel een specifiek soort van toekomstige gemeenteraadsleden en burgemeester. De kandidaten moeten zich kunnen vinden in de democratische eed en in de universele verklaring van de rechten van de mens, die allebei ondertekenen en daar dan ook naar handelen.  We zoeken naar burgers die niet alleen mee onze gemeente willen besturen, maar die ook actief met ons mee op zoek gaan naar de meningen van andere burgers.  
Als je jezelf kandidaat wil stellen, laat het ons weten. We leren elkaar kennen en zorgen ervoor dat alles helder is. Ben je dan nog steeds geïnteresseerd ? Geweldig ! Dan word je een van de mogelijke kandidaten op de lijst. De bedoeling is zo veel mogelijk goede kandidaten te verzamelen, zodat we een lijst kunnen vormen die Oudsbergen goed vertegenwoordigt.  Wie op de lijst komt en op welke plaats, wordt bepaald door alle deelnemers van het verhaal : de kandidaten zelf, de Boswachters en al onze supporters.  Op een open en democratische manier. De enige voorwaarde die we willen en moeten stellen, is dat vrouwen evenveel kansen krijgen dan mannen.   
Zie je het niet zitten om op de lijst te komen, maar wil je onze beweging wel steunen, kijk dan eens op onze contactpagina wat voor jou het best past. 

 

“Hoe kom ik te weten wie er op de lijst zal staan en wat voor mensen het zijn ?“

De selectie zal transparant verlopen. De kandidaten zullen op deze website komen te staan. Op basis van hun profiel kan je al één en ander te weten komen. Maar we zullen ook ons best doen om zo veel mogelijk echte ontmoetingen te organiseren. Het hele punt van dit initiatief is immers burgers dichter bij de verkozenen en mekaar te brengen en een samenwerking mogelijk te maken.  
Wettelijk kan je verkozen kandidaten nergens toe dwingen en “partijdiscipline” klinkt sowieso fout, toch ? We kunnen alleen maar proberen onze kandidaten zo zorgvuldig mogelijk te bevragen.  We zoeken geen mensen die uit eigenbelang of uit rancune tegen het huidige bestuur handelen.  We zoeken mensen die mee willen schrijven aan een positief en duurzaam verhaal. 
 

“Valt er iets te verdienen met op de lijst staan ?“

In beginsel niet. Om de vergoedingen moeten mensen het dus niet doen. Verkozenen krijgen wel een vergoeding om aanwezig te zijn op vergaderingen van de gemeenteraad en haar commissies, maar dat zal niet in verhouding staan tot de tijdsinvestering. Mensen die op de lijst willen staan, zullen het doen omdat ze heel graag een bijdrage willen leveren aan onze gemeente.
Wij zijn geen voorstander van beroepspolitici.  In onze ideale wereld is elke verkozene slechts 1 legislatuur burgemeester, schepen of raadslid en maakt hij/zij dan plaats voor de volgende verkozene.  Nog idealer : bij het begin van die volgende legislatuur worden de nieuwe verkozenen met raad en daad bijgestaan door de ex-raadsleden, de ex-schepenen en ex-burgemeester.  We zijn er toch allemaal om mekaar te helpen, nietwaar ?  
Samen staan we sterker !

 

“Hoe kunnen we ons onderscheiden van de traditionele partijen ?“

Dat wordt het moeilijkste stuk.  Wij kunnen alleen maar proberen eerlijk te zijn en onze manier van werken voorop te stellen, in plaats van de mensen een rad voor de ogen te draaien met een nikszeggend programma.  De rol van onze BOSwachters zal heel belangrijk worden op dat vlak.  'Kom nu dus niet de oren van onze kop afzagen' om te vragen wat onze mening is over onderwerp X of Y.  Kom ons vertellen wat je zelf wil betekenen om een bloeiend en duurzaam Oudsbergen te helpen realiseren.   
SAMEN VOOR MEER GEMEENTE.